Brankári
Oskar
Maťas
Michal
Viktorín
Obrancovia
Tobias
Hudec
Dávid
Mikuš
Róbert
Marko
Jakub
Hinca
Záložníci
Václav
Herián
Martin
Václavík
Kevin
Podolák
Útočníci
Jakub
Kráľ
Filip
Slovák
Oliver
Hinca