Brankári
Patrik
Guniś
Miloš
Kočica
Obrancovia
Patrik
Rédeky
Vladimír
Srnec
Adam
Zdychavský
Lukáš
Krištof
Erik
Divéky
Martin
Országh
Dárius
Súkeník
Viliam
Rideky
Miroslav
Belák
Michal
Krchlík
Martin
Koka
Útočníci
Filip
Gális
Jakub
Šiko
Marek
Líška
Patrik
Sluka
Záložníci
Alex
Pristach
Viktor
Brida
Alex
Lagin
Peter
Šiko
Denis
Machara